ESTD : 1946

Sarvajanik Education Society

Alumni Association

Sr. No. Name Designation
1 Prin.Dr.(Mrs.) M. R. Noronha President
2 Mr. Asimbhai Baxi Chairman
3 Mr. Pratikbhai Shroff Vice-Chairman
4 Prof. Uttam N. Patel Secretar
5 Mr. Chetanbhai A. Desai Treasurer
6 Mr. Pranavbhai H. Desai Member
7 Mr. Bharatbhai V. Shah Member
8 Mr. S. A. Raval Member
9 Mr. G. B. Shah Member
10 Mr. Mdyen Lokhadwala Member
11 Mr. Sanjivbhai Tamakuwala Member
12 Mr. Rajeshbhai T. Vakil Member
13 Mr. A. I. Vakil Member